ANBI Stichting

Naam van ANBI: Stichting Steun Internationale Verloskundige en Gynaecologische zorg

KvK Number: 30280609

RSIN/fiscaal nummer: 821895849

Contactgegevens: secretariaat.wp@gmail.com

Postal Adres: Jacob Marislaan 41, 6813JP Arnhem

Visiting Adres: Rijderslag 10, 3991TT Houten

Doelstellingen: Ondersteunen en verbeteren

van de reproductieve gezondheidszorg in lage inkomenslanden

Beleidsplan: (jaarverslag working party)

Bestuursamenstelling: Dr J Stekelenburg, voorzitter; Dr J Schagen van Leeuwen, penningmeester; Dr J van Dillen, secretaris

Beloningsbeleid: geen

Verslag: ( zie jaarverslag working party)

Financiele verantwoording: (zie jaarverslag working party)