(2011) Lonkhuijzen, Luc Roeland Clemens Willem van

Nederlandse samenvatting

Wereldwijd overlijden jaarlijks zo’n 350.000 vrouwen als gevolg van zwangerschap en bevalling. De meeste van deze vrouwen wonen in arme landen. De belangrijkste oorzaken van de sterfte zijn onveilige abortus, infectie, hoge bloeddruk, hevig bloedverlies en een vastgelopen bevalling. Deze problemen zijn op papier eenvoudig te verhelpen. Maar de praktijk is weerbarstig, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Luc van Lonkhuijzen

In zijn proefschrift beschrijft hij onder meer een ‘maternity waiting home’, een plek bij het ziekenhuis waar vrouwen aan het eind van de zwangerschap kunnen verblijven zodat ze dichtbij zijn wanneer de bevalling begint. Dit kan een goede oplossing bieden. Toch blijken er vaak nog tal van obstakels te zijn, die vrouwen verhinderen van deze mogelijkheid gebruik te maken.

In Malawi had het invoeren van een protocol en een checklist voor de behandeling van eclampsie een positief effect op de kwaliteit van zorg, zo blijkt verder uit het onderzoek. Training van zorgverleners in arme landen vergroot hun kennis wel, stelt van Lonkhuijzen vast, maar of dit ook leidt tot een verandering van gedrag en tot een verbetering van uitkomsten voor moeder en kind, is onduidelijk. In Nederland kan het invoeren van video-evaluatie op de verloskamers wellicht bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Zorgverleners en zwangeren blijken hier positief tegenover te staan.

English abstract

More than 350.000 women worldwide die every year due to pregnancy and labour. The majority of these women live in developing countries. The most important causes include unsafe abortion, infections, hypertension, bleeding and obstructed labour.

In this thesis several interventions to

tag_1

reduce delay in the treatment of these problems are evaluated. The ‘maternity waiting home’ is a place close to the hospital where women can stay awaiting labour. Potentially these homes can reduce delay in treatment when complications occur. In practice, however, various barriers that prevent women to use the waiting homes need to be addressed.

In Malawi, the introduction of a protocol for the treatment of eclampsia, supported by a treatment and observation checklist, improved the quality of care. A literature review showed that in low resource countries the training of health care workers was appreciated and improved their knowledge, but it is unknown whether it leads to behavioural changes and improved outcomes. In The Netherlands, the use of a video in the labour room potentially can improve the quality of care. Research showed that health care providers and patients were positive about such developments.

 

Lees het gehele proefschrift hier: Delay in safe motherhood